Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Kính lúp peak nhật

Kính Lúp Peak

Kính lúp Peak 10X 1983 :
Kính lúp Peak 10X 1961 :
https://youtu.be/LwSwYr8FJ98
kinh lup 7X :
1975, 1976, 1998, 1999, 1990-7, 2018, 2015, 2026-8, 2044, 2003, 20217-8, 

Kính lúp 10X : 
1961, 1962, 1966, 1983, 1985-10, 1985-14, 1993, 2004, 2019, 2016, 2016-L, 2021-15, 2023, 2026-15, 2028, 2032, 2048, 2049,

Kính lúp 20X : 
1964, 1964-L, 1985-20, 1996, 1996-L, 2021-22, 2027, 2037, 2055, 2026-20, 2037-L, 2055-L

Kính lúp 15X-300X : 
2334-20, 2034-40, 2034-60, 2034-100, 2034-150,2034-200, 2034-300, 2054-20, 2054-40, 2054-60, 2054-100, 2054-200, 2054-300, 2054-20EIM, 2054-40EIM, 2054-60EIM, 2054-100EIM, 2010, 2051-30, 2051-60
http://maycongnghiep.net.vn/san-pham/i627/kinh-lup-kinh-phong-dai-peak-lupe.html
http://tesavietnam.com/san-pham/thiet-bi-tesa-hieu-chuan-gauge-blocks-upc-gauge-block-comparator/

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Product Description
Magnifying Glass、PEAK Lupe、Scale Lupe
Kính lúp, kính phóng đại, peak lupe
PEAK (Japan) Lupe
7X~
放大鏡
放大鏡
放大鏡
放大鏡
放大鏡
1975
Scale Lupe 7X
1976
Scale Lupe 7X Set
19985-7
Steinheil Lupe 7X
1998
Light Scale Lupe 7X
1999
Telecentric Lupe 7X
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
1990-7
Anastigmat Lupe 7X
2018
Lupe 8X
2015
Mini Comparater 7X
2026-8
Hand-Viewer 8X
2044
Zoom Lupe 816
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡

2003
Linen Tester
(1209 WZ3)
2003
Linen Tester
(1209 SA3)
2003
Linen Tester
(1209 SA0)
20217-8
Tie-Pin Lupe
8X

放大鏡
放大鏡
放大鏡


2003
Linen Tester
(3408 WZ3)
2003
Linen Tester
(3407 SA3)
2003
Linen Tester
(3407 SA0)

10X~
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
1961
Lupe 10X
1962
Lupe 15X
1966
Light Lupe 10X
1983
Scale Lupe 10X
1985-10
Steinheil Lupe 10X
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
1985-14
Steinheil Lupe 14X
1993
Sucking Lupe 10X
2004
Scale Lupe 10X Set
2019
Cassette Lupe 15X
2016
Scale Lupe 15X
放大鏡
放大鏡
放大鏡
放大鏡
放大鏡
2016-L
Lighit Scale Lupe 15X
2021-15
Swing Lupe 15X
2023
Light Lupe 15X
2026-15
Microfilm Viewer 15X
2028
Light Scale Lupe 10X
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡


2032
Plalupe 10X
2048
Eye Lupe (AW)
2049
Tri-Work Lupe 10X

20X~
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
1964
Lupe 22X
1964-L
Ligth Lupe 22X
1985-20
Steinheil Lupe 22X
1996 Lupe 30X
1996-L
Light Lup 30X
放大鏡
放大鏡
放大鏡
放大鏡
放大鏡
2021-22
Swing Lupe 22X
2027
Short Focus Sxope
8x20
2037
Scale Lupe 2055
Scale Lupe 20X
2055
Scale Lupe
20X
2026-20
Microfilm Viewer
20X
放大鏡
放大鏡2037-L
Light Sxale Lupe
30X
2055-L
Light Sxate Lupe
20X
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
peak放大鏡
1972
1972S
Glass Scale
2000
Enlarging
Focuser I
2000
Enlarging
Focuser II
2000
Enlarging
Focuser III
2008-LH
Light Holder for Stand Microscope
peak放大鏡
2046
Light Box


15X~300X Microscope
peak放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
2334-20
2034-40
2034-60
2034-100
2034-150
2034-200
2034-300
Wide Stand Microscope II
2001-15
2001-25 2001-50
2001-75 2001-100
Rocket Microscope
2036-25
2036-50
Pocket Measuring Microscope
2050-25
2050-50
2050-75
2050-100
Pocket Microscope EIM
2056-25
2056-50
Pocket Microscope EI
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
 刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
刻劃式放大鏡
2054-20
2054-40
2054-60
2054-100
2054-200
2054-300
2054-20EIM
2054-40EIM
2054-60EIM
2054-100EIM
Wide Stand Microscope II
2008-25
2008-50
2008-75
2008-100
Stand
Microscope
2001-15 LONG
Pocket
Microsvope
15X LONG
2054-40CIL
2054-60CIL
2054-100CIL
2054-150CIL
2054-200CIL
2054-300CIL
Wide Stand
Microscope II
2009-20
2009-40
2009-60
2009-100
Shop Microscope
刻劃式放大鏡
放大鏡2010
Brinnel
Micrsocope
2051-30
2051-60
Hand
Microscope

PEAK (Japan) Magnifying Glass
http://www.tn-testing.com.tw/upload_files/metallographic-microscope/magnifier/1983.jpg
1983
10x
(吋標準刻劃片)
http://www.tn-testing.com.tw/upload_files/metallographic-microscope/magnifier/peak-2.jpg
http://www.tn-testing.com.tw/upload_files/metallographic-microscope/magnifier/peak-scale.jpg
PEAK SCALE
PEAK (日本)刻劃式放大鏡
PEAK (日本)刻劃式放大鏡
PEAK (日本)刻劃式放大鏡
PEAK (日本)刻劃式放大鏡
PEAK (日本)刻劃式放大鏡
1975
7x
2016
15x
2037
30x
2016-L
15x
2023-L
15x

Thông tin liên hệ và đặt hàng :

http://maycongnghiep.net.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
ĐC: 212/D72C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP.HCM
VPDD: 675/18/5 Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, P.Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 08 39373374    Fax: 08 38370091
Hotline 1: 0938825913
Hotline 2:   0909053576
Email: salesmaycongnghiep@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét